GOLF 8 – Stambeno Poslovni Blok

Koncept bloka je razigran, prilagođen morfologiji terena i svakodnevnim potrebama stanovnika i korisnika. AAU arhitektonskom oblikovanju je toplina stambene arhitekture dobro integrisana sa savremenim izrazom karakterističnim za poslovne objekte.

Osnovni koncept bloka je nastao formiranjem kontinualanog fronta duž Praške ulice koji je drugom stranom široko otvoren ka najlepšem i najširem pogledu niz padinu. Dve lamele su postavljene upravno na Prašku ulicu i učestvuju u formiranju dva poluotvorena javna trga.

Formiranje trga je logičan način da se savlada velika visinska razlika između ulice Praške i Nedeljka Čabrinovića. Trg je zapravo ozelenjen i popločan krov višeetažne garaže čija je kota dobro prilagođena ulazima u stambene lamele. Brojnim pešačkim pasažima omogućen je pristup trgovima kao i kretanje kroz blok u oba pravca.

Više na www.peteg.rs