Novo Lice Nodilove

NODILOVA je dugo i pažljivo pripreman projekat za koji se ideja rodila zajedno sa željom da se oživi i uredi dugo zapostavljani deo Banovog brda, čiji smo potencijal prepoznali mnogo ranije. Ideja da se od neasfaltiranog “sokačeta” napravi moderna i urbanistički uređena ulica, u reprezentativnom delu grada, zahtevao je dug i mukotrpan put.

TEHNICOM CONSTRUCTION je bio inicijator te ideje kao i izrade “Plana detaljne regulacije prostora između ulica Zrmanjske, Vase Stajića, Paštrovićeve, Vladimira Radovanovića i Požeške”, kojim su postavljeni okviri u kojima je moguće razvijati tu ideju. Zbog toga naš projekat predstavlja mnogo više od jednog u nizu stambeno poslovnih objekata koji se grade u okruženju, jer je nastajao zajedno sa idejom da se ovom delu Banovog brda da novo lice.

Danas, kada je projekat u fazi realizacije, u prilici smo da ostvarimo ono što smo davno zamislili i učinimo našu viziju Nodilove ulice vidljivom svima. Zbog toga naš Projekat s pravom nosi ime NODILOVA jer će njegovom izgradnjom ulica Nodilova zaista dobitii svoje novo lice. Mi smo u prilici da Vam ponudimo komfor života u novom okruženju, kroz pažljivo projektovane stanove po meri savremenog čoveka i lokale koji mogu primiti osnovne sadržaje koji su Vam potrebni u svakodnevnom životu. U okviru kompleksa predviđena je najveća garaža u okruženju koja Vam nudi mogućnost da obezbedite svoj parking i na miru otpešačite svojih 50m do Požeške ulice, koja predstavlja srce Banovog brda.

Više na www.nodilova.rs