Evropi su potrebna nova pravila za Uber

Evropska Unija se bori sa Uberom i njihovim kolegama, tražeći kako na najbolji način regulisati preduzeća koja spajaju kupce i prodavce u takozvanoj podeljenoj ekonomiji.

Veliko pitanje za ova nova preduzeća je da li se osobe koje pružaju usluge smatraju zaposlenima (sa pravom zaštićenim zakonima o radu) ili nezavisnim ugovaračima (sa malo ili nimalo takve zaštite). Odgovor nije očigledan, i mnogo je u pitanju. Prvi tretman može da ostavi mnoge firme bez posla, a drugi može da ostavi zaposlene otvorene za eksploataciju.

Evropski parlament poziva na maksimalan pristup. To je nedavno predložio jači evropski stub socijalnih prava, uključujući i zaštitu rada za sve radnike, "bez obzira na vrstu ugovora ili radnog odnosa." Ovo

"jezgro socijalnih prava" je ipresivno širokog spektra, uključujući i odredbe o ravnoteži posla i života, obuka i porodiljsko odsustvo, kolektivno pregovaranje, podrška u radu za osobe za invaliditetom, i još mnogo toga.

Kreatori evropske politike vide prednosti u podeljenoj ekonomiji, ali pogledajte kako sumnja poslovni model koji uspeva delimično izbegavajući propise: EU je oprezna u vezi svega što slabi njenu posvećenost socijalnoj zaštiti. Problem su, zakoni o radu u mnogim zemljama evrozone koji već guše stvaranje radnih mesta i inovacije. Proširenje tog okvira za takozvanu platformu kompanije bi obeshrabrilo nova preduzeća za formiranje i širenje. To bi takođe moglo ubrzati automatizacije - Tačnije, rešavanje problema zaštite radnika smanjivanjem broja radnika.

Bolje rešenje je da se naglasi fleksibilnost, na dva osnovna načina.

Prvo, EU bi trebalo da prihvata različite pristupe među njenim državama članicama. Neka nacionalni regulatori isprobaju različite modele i vide šta je najbolje.

Drugo, prihvatiti da mnoge netradicionalne vrste rada ne spadaju lako u stare kategorije zaposlenih ili samozaposlenih. Neki sistemi priznaju i treću grupu - Zavisne ugovarače. Za radnike koji kombinuju atribute zaposlenih (smeru od menadžera, na primer) i nezavisnih ugovarača (široku diskreciju oko toga da li i kada da se pojave na poslu), slično hibridnom pristupu sa manjim regulatornim dodirom ima smisla.

Istovremeno, vlade bi trebalo da prihvate ulogu poreskog obeznika u pružanju bolje ekonomske sigurnosti radnika, bez obzira na uslove zapošljavanja. Fleksibilniji poslovi mogu dodati na nesigurnosti, koja dodaje na potrebu za efikasnu socijalnu zaštitu. Ova zaštita bi se treba posmatrati kao javno dobro, koje će se finansirati od strane građana uopšte. Gurajući te troškove na poslodavce će samo zaustaviti potražnju za radnicima.

Zbog toga, sa ili bez Ubera, Evropa treba biti liberalnija po pitanju svojih zakona o radu u svim sektorima. Primenom svog "jezgro socijalnih prava" na podeljenu ekonomiju bi zaista promovisala jednakost - tako što više ljudi imaju jednako dobre šanse da budu nezaposleni.

https://www.bloomberg.com/view/articles/2017-01-27/europe-needs-new-rules-for-a-new-labor-market