Rokšped auto centar

ROKŠPED RENT A CAR za posljednjih 15 godina, koliko posluje u Crnoj Gori, prepoznat je kao jedna od vodećih rent a car kompanija na crnogorskom tržištu. Prepoznatljivost Rokšped rent a cara, osim visokokvalitetne usluge, počiva i na voznom parku koji čine najnoviji modeli prestižnog automobilskog Brenda kao što je Volkswagen. Rent a car posebnu pažnju posvećuje izgradnji zavidnih odnosa sa poslovnim partnerima i klijentima, što predstavlja jedan od osnovnih principa poslovanja. U našoj ponudi prisutni su najnoviji modeli Volkswagen vozila, pristupačne cijene,kao i ljubazno i profesionalno osoblje.

Videti http://roksped-rentacar.com/